NYELVTANFOLYAMOK

Egyéni vagy csoportos tanfolyamokra lehet jelentkezni a következő nyelveken:

 • Német
 • Francia
 • Angol
 • Olasz
 • Hungarian (as foreign language)
 • Svájci nyelvjárások
 • Latin

„a klub”

A nyelvtanfolyamok mellett a SVÁJCI NYELVISKOLA nagy sikerrel működő nyelv-klubja.

„a klub” -ról:

 • gyermekek számára jött létre
 • az iskolán túli, az iskolai nyelvoktatást kiegészítő és támogató nyelv-klub
 • foglalkozásai kizárólag az adott idegen nyelven folynak
 • tapasztalt, német-magyar anyanyelvű tanár irányításával működik
 • kis csoportokban, beszéd-centrikusan: alkalmaz, rögzít, kiegészít, gyakorol
 • játékos, iskolánál kötetlenebb tanulásra, beszédre, ad lehetőséget
 • korszerű svájci nyelvtanítási technikákat, taneszközöket használ
 • közvetíti az adott nyelvhez tartozó kultúrát is
 • idén angolul is indul

„a klub” kurzusai:

 • német-klub I. (1. és 2. osztályosoknak)
 • német-klub II. (3. és 4. osztályosoknak)
 • új!angol-klub (óvodásoknak/iskolásoknak)

Ugrás az oldal tetejére

ONLINE-TANÍTÁS

 • Skype-on és az innovatív OpenDesktop-on keresztül
 • a rugalmasság a tanulók tudásának gyors fejlődését szolgálja
 • maximális személyre szabhatóságot biztosítanak az interaktív feladatok és gyakorlatok
 • a földrajzi távolság a tanítvány és tanára között sem időben, sem költségben nem játszik szerepet
 • gyakran úton levő tanulók is követhetik a tanfolyamot bárhonnan a világból
 • szükség esetén esti és/vagy hétvégi órák is alkalmazhatók
 • a tananyag küldése sokszor már úgyis digitális formában történik
 • képernyőmegosztással tovább bővülhetnek a tanár-tanuló rendelkezésére álló lehetőségek

Ugrás az oldal tetejére

TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS, LEKTORÁLÁS

Tolmácsolás

 • német, francia, angol nyelveken (lásd referenciák)

Tájékozódásul egy-két referencia:

 • tolmácsolás a Svájci Parlamentben politikusok és külföldi parlamenti képviselők konferenciáján
 • tolmácsolás külföldi parlamenti delegációknak (a Svájci Magyar Nagykövetség Bern többszörös felkérésére)
 • műfordítás német/francia/magyar zeneművészeti projektek kapcsán Bern, Lausanne, Nizza, Genf, Zürich, stb.
 • egyéb tolmácsolási megbízások kül- és belföldön (Franciaország, Németország, Svájc, Magyarország)

Fordítás

 • honlapok, szerződések, önéletrajzok, motivációs levelek stb.
 • szakdolgozatok, egyetemi munkák, előadások stb.

Lektorálás

 • szakdolgozatok, egyetemi munkák lektorálása, anyanyelvi tökéletesítése

Ugrás az oldal tetejére

CÉGES OKTATÁSOK

A SVÁJCI NYELVISKOLA munkájának fontos részét képezik a céges oktatások, ahol az ügyfelek a nyelviskola magas színvonalát, rugalmasságát különösképpen kamatoztatni tudják.

Nagy hangsúlyt fektetünk ügyfeleink kitűzött céljainak hatékony elérésére. Ehhez használjuk fel nemzetközi tapasztalatainkat, ismereteinket (lásd „Referenciák”).

« G.K. hat uns stets geduldig sowohl die Grammatik wie auch das Sprechen beigebracht. Dabei ist sie jederzeit freundlich auf alle unsere Fragen eingegangen. Besonders gut hat uns gefallen, dass Frau K. in der Lage ist auf verschiedene Lerntypen einzugehen. Durch ihre profunden Sprachkenntnisse in verschiedenen Sprachen konnte sie schwierige Sachverhalte in der ungarischen Sprache mit Beispielen aus anderen Sprachen zur Verdeutlichung untermauern. Untermalt hat sie ihren Unterricht mit interessanten Erklärungen zur ungarischen Mentalität und Kultur. Wir würden jederzeit wieder an einem Sprachkurs teilnehmen und bedanken uns recht herzlich bei ihr. »

S. Tomic, Wirtschaftschaftsdirektorin
O. Schliesser, Geschäftsführer
AKE Hungária Kft., Szombathely

„K.G. a nyelvtant úgymint a beszédet is mindig türelmesen tanította. Kérdéseinkre minden esetben barátságosan válaszolt. Különösen értékeltük, hogy a különböző tanulótípusokra egyaránt képes hatni. Mélyreható nyelvtudása és a különböző nyelvek ismerete révén képes volt a magyar nyelv bonyolultabb összefüggéseit más nyelvekből származó példák segítségével megmagyarázni, megvilágítani. Érdekes magyarázatok a magyar mentalitással és kultúrával kapcsolatban festették alá óráit. Egy újabb nyelvtanfolyamon bármikor újra részt vennénk és munkáját nagyon köszönjük.”

S. Tomic, gazdasági igazgató
O. Schliesser, ügyvezető igazgató
AKE Hungária Kft., Szombathely

Ugrás az oldal tetejére

MUNKAKERESÉS, ÁLLÁSINTERJÚ

A SVÁJCI NYELVISKOLA segítséget nyújt a külföldi munkakereséshez szükséges életrajz, motivációs levél megírásához, az európai munkapiac elvárásainak megfelelően.

Tanácsadást vállalunk, hogy milyen képességeket érdemes egy külföldi pályázatban kiemelni.

Szívesen segítünk a konkrét kapcsolatteremtésben Svájc, Franciaország, Németország és Ausztria felé.

Ugrás az oldal tetejére

LINKEK

(under construction)

Ugrás az oldal tetejére

ÁRAK

egyéni órák: 4 000.- Ft. / tanóra
csoportos órák: 2 fő 3 200.- Ft. / tanóra
3 fő 2 700.- Ft. / tanóra
4 fő 2 500.- Ft. / tanóra
5 fő 2 300.- Ft. / tanóra
Cégeknek / szervezeteknek: 6 000.- Ft. / csoport (csoportmérettől függetlenül)
„a klub” (gyermekeknek): 6 000.- Ft. / csoport (min. 6 fő)

Ugrás az oldal tetejére

TANANYAG

(under construction)

Ugrás az oldal tetejére

REFERENCIÁK

Diákok nyilatkozatai

Felnőttek nyilatkozatai:

« I am a doctor from the United States who recently moved to Switzerland for my master's studies. I needed to learn German at a very rapid pace. I was very fortunate to find Mrs K., who has helped me to get from A1 level to B2 level in just 2-3 months! I've tried many different teaching styles and Mrs K.'s style has been the most effective. She is clearly experienced in teaching languages. She will plan a study schedule with you depending on your language needs, and will prepare for lessons ahead of time. She is very organized, always picking up where we left off the last lesson, and making sure that I am progressing with each lesson. The handouts and homework that she provides are also extremely valuable, I still keep some of them in my back pocket. She will teach you high-impact grammar and practice with you until you understand the concepts. She speaks many languages and her English explanations of German are excellent. In addition, the on-line lessons is convenient because one can have a lesson from pretty much anywhere in the world, and she was accommodating with my schedule. If you are looking for an experienced teacher who will teach at your level while assisting you to progress quickly, I would highly recommend Mrs K., and will definitely be taking further courses with her in the future. »

C.T. (31), California (USA)/SVÁJC

« Sokáig nem foglalkoztam az olasz nyelvvel,/elvégeztem az olasz nyelvtanári Főiskolát/ és K.G. segített nekem felfrissíteni az olasz nyelvtudásomat.Ezenkívül segítségemre volt még a nyelvtani szerkezetek igeidők, az olasz helyesírás korrigálásában, az óráin oldott légkört teremtve. A szigorúsága alapossága és következetessége mind egy gyakorlatias és lendületes tanóra keretein belül nyilvánulnak meg, így bátran merem ajánlani SVÁJCI NYELVISKOLA-t mindazoknak, akik egy új nyelvet szeretnének elsajátítani. »

Argyelánné Szegfalvi Mónika, Felsőörs

« Je recommande chaleureusement Mme K. pour tout travail de traduction/interprète ! J’ai eu l’occasion de collaborer avec elle lors de deux évènements publics co-organisés par Wallonie Bruxelles International (WBI) : le festival de films francophones belges en Hongrie et la rencontre avec l’écrivain belge Grégoire Polet. Il s’agissait de traductions simultanées d’invités francophones pour un public hongrois. Professionnelle et très disponible, c’est toujours un plaisir de travailler avec elle. »

M. Cleyman,
Wallonie Bruxelles International (WBI, Belgique)

« Kéttanyelvű gimnáziumban tanulok mielőtt nyelvvizsgára jelentkeztem volna , a beszéd- és íráskészségemet akartam fejleszteni, amit a SVÁJCI NYELVISKOLA-ban tökéletesen meg is kaptam. K. G. nagyon lelkiismeretes és precíz tanár. Nekem nagyon sokat segítettek az órák, mindenkinek jó szívvel ajánlom. »

Izsán Vivien, Nagyvázsony

« Összetett kéréssel, utolsó pillanatban fordultunk a SVÁJCI NYELVISKOLA-hoz, hogy segítsenek egy több nyelven beszélő, mobiltelefonos alkalmazáshoz elkészíteni a francia és az olasz nyelvű fordítást. Mindezeken túlmenően abban is segítségünkre volt K.G. tanárnő, hogy a lefordított szövegek hangfelvételeit rögzítse. Sem az idő szűkössége, sem a távolság nem jelentett gondot, elektronikus levelezéssel remekül megoldódott az egyes anyagok oda-vissza közlekedtetése. Minden remekül sikerült és a program megszólalt francia és olasz nyelven is, K.G. hangján! Mindent nagyon köszönünk! »

Poór Máté, ELTE Bolyai János
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely

« Felső tagozatos gyerekeink két éve járnak Taliándörögdről a Svájci Nyelviskolába, amit viszonylag hosszabb keresgélés után "találtam" (Kandikó Rita segítségével, ezúton is köszönet érte!). A gyerekek eleinte 4 fős csoportban, jelenleg ketten járnak németet tanulni. Noha csak heti egy alkalommal tudjuk megoldani a nyelvórát más elfoglaltságaik miatt, így is nagyon eredményesnek és hatékonynak találom az órákat. Jelenleg a gimnáziumi felvételire készülnek, láthatóan jó tempóval haladnak és szívesen járnak az órákra, bár kétségtelen, hogy kell tanulni! : Minden szülőnek, felvételire, nyelvvizsgára készülőnek szívesen ajánlom.

Albert Fruzsina
MTA TK SZI tudományos főmunkatárs,
Károli Gáspár Református Egyetem
Szociológia Tanszék,tanszékvezető,
Budapest

« K.G., a SVÁJCI NYELVISKOLA tolmácsa, 2015. november 20-án a Francia Nyelvű Filmnapok című rendezvényen tolmácsolt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban franciáról magyar és magyarról francia nyelvre. A rendezvényen részt vett a film rendezője, valamint egyik főszereplője. A film előtt a rendező rövid köszöntője hangzott el, majd a vetítés után a rendező és a közönség között folyt kétnyelvű, K.G. által tolmácsolt kötetlen beszélgetés. Munkáját – melyért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki – lelkiismeretesen, pontosan és magas színvonalon végezte. »

Kenyeres Ildikó
francia referens és szaktájékoztató
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém

« Végzős joghallgató vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Fél évre Olaszországba költözöm, hogy elsajátítsam az olasz nyelvet, melyet már gimnáziumban tanultam, ezért iratkoztam be a Svájci Nyelviskolába. Egy hónap intenzív kurzuson vettem részt, amely heti kétszer két órát jelentett. Meg kell mondjam, hogy ennyit még nyelvvel életemben nem fejlődtem, mint ebben az időben. Az órák közvetlen hangulatban teltek, amelyek során nem csak a legfontosabb kifejezéseket, szavakat s nyelvtant, hanem az olasz kultúrát is megismerhettem. Fontos szerepe volt az óráról órára készülésnek, ahol pontosan annyi anyagot kaptam „házi feladatul”, amennyi nem volt kevés, de túlterheltséget sem okozott. Az igazi vizsga azonban csak most következik: a gyakorlatban hasznosítani, amit az órákon átvettünk. A labda tehát az én térfelemen pattog!

Kandikó Csanád,
végzős joghallgató, Nagyvázsony

« Férjem munkája miatt Franciaországban éltünk. Kisfiam ott járt óvodába. Hazaköltözésünk után 4 éves kisfiamnak kerestem franciatanárt, így találtam rá egy kedves tanárnőre. Gyemekem elmondása alapján, munkáját türelmesen, játékosan végzi és családanyaként tökéletesen ért a kisgyermekek nyelvén. Gyermekem mellé mostantól egy francia anyanyelvű hölgyet is biztosít, ami igazi kihívás, mert Maud nem beszél magyarul. Köszönöm!

Puticsné Kuti Csilla,
Veszprém

« Tisztelt Olvasó! Külföldi pályfutasomhoz kerestem német svajci nyelven beszélő diplomás tanárt. Így rátaláltam egy igazán kedves tanárnőre. Lassan fél éve tanulok nála nemetül es az új környezetem nagyon elégedett az eredménnyel. A tanárnőt ajanlani tudom mindenkinek, hiszen rugalmas, kedves és igazán szakavatottan adja át a tudását.

R.Beata,
Gränichen (Svájc)

« Im Rahmen meines Freiwilligendienstes in Ungarn wurde ich von der Schweizersprachschule unterrichtet.Die ungarische Sprache war vollkommen fremd für mich, sodass wir ganz von vorn anfangen mussten. Dabei hat sich die Schweizersprachschule sehr viel Mühe gegeben, bei der Zusammenstellung von den wichtigsten Fakten, die ein Neueinsteiger wissen sollte. Durch diese präzise Vorbereitung habe ich recht schnell ein Gefühl für die Sprache entwickelt, welche tatsächlich nicht einfach zu lernen ist.Im fortgeschritteneren Lernprozess haben wir dann auch ein Lehrbuch benutzt, das mir elektronisch zur Verfügung gestellt wurde. Diese Methode funktionierte sehr gut, da ich auch zu Hause Vokabeln nachlesen konnte oder mir die Grammatik etwas näher anschauen konnte. Nach ca 4 Monaten konnte der Sprachunterricht jedoch nicht mehr für mich gestellt werden. Doch aufgrund meiner Fortschritte und der guten Lehrweise der Schweizersprachschule habe ich mich dann entschlossen, weiterhin dort privat Unterricht zu nehmen. Dies erwies sich als eine wirklich gute Entscheidung, da ich immer mehr über die ungarische Sprache lernte und somit auch mit den Menschen hier in Ungarn kommunizieren konnte. Ebenfalls brachte mir die Lehrerin auch sehr viele Dinge über die ungarische Kultur nahe und half mir, manche Dinge leichter verstehen zu können. Jetzt ist der Sprachunterricht vorbei und ich habe das Ziel, eine Sprachprüfung abzulegen. Diesbezüglich fühle ich mich von der Schweizersprachschule gut vorbereitet.

Sophia Weissbach,
német önkéntes, Nagyvázsony

« Már nagyon régóta szerettem volna olasz nyelvet tanulni, és amikor végre rászántam az időmet, akkor találtam meg a Svájci Nyelviskola tanárát. Nyelvtanulással kapcsolatban eddig rossz tapasztalataim voltak, ezért kíváncsian vártam K.G. óráját. Már az első alkalom után eszméletlen lelkesedéssel jöttem haza, és el sem hittem, hogy lehet ilyen jókedvűen nyelvet tanulni. A hanganyagok, amik eddig az életemben szó szerint rettegéssel töltöttek el, az Ő óráin kihívások, jó gyakorlások. Ehhez persze hozzá járul az is, hogy a tanárnő nagyon türelmes, segítőkész. Szeretem azt, hogy általa más kultúrákat is megismerhetek, hogy a házifeladatok mennyisége nem megterhelő, így az adott óra anyaga a következő óráig beépülhet. Nagyon köszönöm, és örülök, hogy megtapasztalhatom, hogy lehet lelkesen is nyelvet tanulni!»

Barabás Fruzsina
Felsőörs

« Fordítóként és tolmácsként dolgozom. Munkám hatékonyságát növeli, és szükséges is egyben, nyelvtudásom folyamatos karbantartása, mind szóban, mind pedig írásban. Ebben kaptam és kapok jelenleg is komoly segítséget a sokoldalú K.G.-től immár három éve, aki nemcsak anyanyelvi szinten beszél németül és magyarul, hanem jól ismeri a svájci kultúrát és gondolkodásmódot is, hiszen Svájcban nőtt fel és ott végzett egyetemet német-francia szakon. A szórakoztató és tartalmas Skype-os nyelvórák során nemcsak a nyelvtani szerkezetek használatát, a kommunikációkészséget és a kiejtést tudtam tökéletesíteni, hanem a németül beszélő emberek gondolkodásmódját is jobban megismerhettem, ami a magas szintű nyelvhasználat elengedhetetlen feltétele. Számomra az is nagyon tanulságos volt, hogy K.G., miután mindkét kultúrában otthonosan mozog, képes svájciként is, a külső szemlélő távolságtartásával és objektivitásával, mintegy madártávlatból, szemlélni a magyar kultúrát és értelmezni az itteni politikai és gazdasági eseményeket. A németórákon tehát a német nyelv és kultúra mellett a saját anyanyelvemet és kultúrámat is jobban megismerhettem. Bátran tudom ajánlani mindenkinek, aki jó hangulatú, de intenzív órákon akarja tökéletesen elsajátítani a német nyelvet és megismerni a hozzá tartozó kultúrát. »

Horváth Balázs, Győr

« 2008-ban végeztem a Pannon Egyetemen, német nyelv és irodalom szakon. Kétgyerekes anyukaként újra beültem az iskolapadba, hogy könnyebben visszatérjek a munka világába. Az ELTE bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzésére járok, melynek előfeltétele a kiváló idegennyelv-ismeret. A tanulmányaim során arra törekszem, hogy német nyelvtudásomat minél jobban tökéletesítsem, hogy a jövőben hiteles tolmácsként dolgozhassak. A SVÁJCI NYELVISKOLA nagy segítség volt számomra, nem csak azért, mert tanára anyanyelvi szinten beszéli a német nyelvet, hanem azért is, mert szókincse választékos. A skype-os órák nagyon jó hangulatban teltek. Köszönöm! »

L.I., Budapest

« Idén januárban német nyelvtanulás, illetve a svájci ismerőseimmel való kommunikáció céljából kerestem fel K.G.-t. Főleg német nyelvterületen tett céges útjaim során (Németország, Ausztria, Svájc) sokszor szükségét éreztem, hogy mégiscsak jó lenne németül beszélni, kommunikálni, érteni mit is mondanak. Illetve gépjárművédelemmel foglalkozó cégünk német ajkú ügyfeleivel történő jobb és pontosabb kapcsolattartás is fontos szempont volt, amikor a német nyelvtanulás mellett döntöttem. Mindezek miatt olyan tanárt kerestem, aki a német nyelv mellet beszéli a svájci dialektusokat is. Angol és spanyol nyelv után már van elég nagy tapasztalatom a nyelvtanárokkal kapcsolatosan, ezért örömmel mondhatom, hogy minden tekintetben megtaláltam azt, akit kerestem. Széles körű nyelvi tudása és ismerete egyedülálló. Az igazat megvallva a német nyelv sosem állt a szívemhez közel, de meg kell mondjam, mára megszerettem és ezt neki köszönhetem. Rendkívül segítőkész és rugalmas, de mindemellett következetes tanárt ismerhettem meg benne. Az órák jó hangulatúak és szinte észre sem veszem, már le is teltek. Nagy hangsúlyt fektet a beszédre (ami szerintem is a legfontosabb), de az írásbeli feladatokat sem hanyagolja el. Több éves tanári tapasztalata is hozzájárul ahhoz, hogy a nehezebb nyelvtani részeket is érthetően, példákkal bemutatva magyarázza, így megkönnyítve a tananyagot. A magam részéről én érzem magam megtisztelve, hogy a diákjai között lehetek, és örömmel ajánlom bárkinek, aki angol, francia, német vagy akár olasz tanárt keres. »

Darai Norbert, Budapest

« PhD hallgatóként fenntartható mezőgazdasággal foglalkozom, egy svájci tanulmányút előtt kerestem fel a SVÁJCI NYELVISKOLA-t. Skype-on szerettem volna magánórákat venni olyan nyelvtanártól, aki nem csak anyanyelvi szinten beszéli a németet, de a mezőgazdasági szaknyelvben is jártas. K.G. pont egy ilyen tanárnő, akitől rengeteg hasznos kifejezést, az élő nyelvben használt szófordulatot tanultam. Nyelvtudása és felkészültsége kiemelkedő. »

M. Dóra, Budapest

« Remek tematikával, jól felépített német órákon vettem részt a munkahelyi 80 órás nyelvi képzés keretében, amelyet a SVÁJCI NYELVISKOLA tanára tartott. Sokadszor újrakezdőként egy lendületes, érthető, érdekes és beszédközpontú tanfolyam volt. Sokunknak leginkább ez a problémánk: hiába minden tudás, ha nem tudunk, nem merünk megszólalni. Hálás vagyok, mert a nyelvhasználatom a SVÁJCI NYELVISKOLA tanfolyama által magabiztosabbá vált. Nagyon örülnék, ha együttműködésünknek lenne folytatása egy következő nyelvi szint eléréséhez! »

Imre Edit Anna

« Mint szülő csak jót tudok mondani a SVÁJCI NYELVISKOLA tanáráról. A lányom franciát tanult nála két évig, majd váltott a továbbtanulás miatt angolra, amit nulláról kezdett és egy éven keresztül tanult nála. A tanárnő adott neki annyit, hogy a két tannyelvű gimnáziumban könnyebben vette az akadályokat. A tanárnő szigorú, következetes, kedves. Rebekámnak nyelvtanulás szempontjából sokat adott. »

Tóth Anasztázia, Mencshely (Veszprém megye)

« A SVÁJCI NYELVISKOLA munkahelyi német nyelv oktatásán sokat fejlődtem, amihez nagyban hozzájárult a tanárnő magas színvonalú előadása. Az órák hatékonyan teltek, a társalgási tudásra helyezve a hangsúlyt. Úgy érzem, mindannyian megszereztük az alapokat egy magasabb szintű oktatáshoz. Remélem lesz folytatása a közös munkánknak! »

Vas Zoltán, Ajka

« Köszönöm a vidám hangulatú, mégis hatékony képzést. Sokat tanultam, örülök, hogy részt vehettem a céges tanfolyamon. Ha lesz még oktatás, remélem, hogy újra a SVÁJCI NYELVISKOLA lesz a partnerünk! »

Földi Csaba

« Teljesen kezdő szintről eljutottam egy alap szintű társalgási nyelvhasználathoz. Az órák nagyon érdekesek voltak. A magyarázatok világosak, érthetőek. Csak ajánlani tudom gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Remélem, még találkozunk egy haladó kurzus alkalmából! »

Cseh Gézáné Katalin, Ajka

« Cégünk egy svéd-magyar vállalkozás és az idegen (angol) nyelven való kommunikáció nagyon fontos működésünkben. 2012. tavaszán olyan nyelvtanárt kerestünk (és találtunk), aki a tankönyv menetén túl figyelembe tudta venni cégünk adottságait. A mindennapi kifejezésekre koncentráltunk. Új angoltanárnőnk a felmerülő problémákat rugalmasan oldotta meg. Tanulóink visszajelzései alapján igen csak keményen megkövetelte az órákra való felkészülést. Leszögezhetjük, hogy nagyon jól jártunk a SVÁJCI NYELVISKOLA-val. »

Novus Interiör Hungary Kft.

« Giebiszerné S. Katalin vagyok. Dörgicsén vezetem a Sárffy Vendégházat. Munkámhoz nélkülözhetetlen az angolnyelv használata. Szükségesnek éreztem középfokú tudásomat felfrissíteni, fejleszteni. Nagyon megörültem, amikor megláttam a hirdetést és egyből éltem is a lehetőséggel, beiratkoztam a SVÁJCI NYELVISKOLA-ba. Óráin a tanárnő lenyűgözött széleskörű nyelvismeretével, műveltségével. Változatosan felépített órái minden héten élményt jelentettek számomra. Maximálisan nyitott a tanulók igényeire, egyéni tanulási céljaikat képes figyelembe venni egy csoporton belül is. Egy kurzus után érezhetően gyarapodott a szókincsem, nyelvtani ismereteim bővültek. Fantasztikusnak érzem, hogy itt vidéken elérhetek egy ilyen jól képzett, több európai nyelvet beszélő tanárt. Jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek a SVÁJCI NYELVISKOLA-t. »
« 2012. szeptembere óta járok a SVÁJCI NYELVISKOLA angol haladó tanfolyamára. A tanfolyamnak köszönhetően sikerült pótolnom nyelvtani hiányosságaimat, és folyamatosan kedvet kaptam, hogy készüljek, gyakoroljak. Az órákon segítő magyarázatot kaptam a nyelvtanhoz és választ az engem foglalkoztató problémás kérdésekre. Tanárunk nagyon figyelt arra, hogy minden oldalról körbejárjuk és használjuk a nyelvet. A SVÁJCI NYELVISKOLA-nak köszönhetően ma már ott tartok, hogy angol nyelvű irodalmat olvasok, és szeretnék folyamatosan
előrébb jutni. »

B.B.

« Majd két éve dolgozunk együtt a SVÁJCI NYELVISKOLA-val. A „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében 18-30 év közötti fiatalokat fogad 1- 12 hónapra. A tanfolyamoknak köszönhetően önkénteseink gyorsan megtanultak angolul, francia önkénteseink megszerzett magyar tudásukat nagyon jól tudták kamatoztatni. A „Fekete Sereg” ajánlja a SVÁJCI NYELVISKOLA-t: Önkénteseinktől nagyon jó visszajelzést kaptunk. A nyelvtanításra a nyitottság, a kreativitás, az igényesség és az emberiesség a jellemző. Aki minőséget, nagy felkészültségű tanárt keres, keresse bátran a SVÁJCI NYELVISKOLA-t! Mi már megtaláltuk! »

Kandikó Rita
A „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület elnöke

« Nagyon elégedett vagyok a lektorálásával és örülök, hogy elküldtem a szakdolgozatomat Önhöz. Bátran fogom ajánlani más ismerőseimnek, akik lektoráltatni vagy magas szinten nyelvet tanulni szeretnének. Külön örömömre szolgált, hogy a megjelölt részeket is tökéletesen értelmezte. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésre álló rövid idő ellenére munkámat lektorálni tudta. »

Köszönettel: B.Z.
(németszakos egyetemi hallgató)

« K.G. a Pannon Egyetem fordító és tolmács mesterképzésének felvételi vizsgájára készített fel egy barátnőmmel, kis csoportban, német nyelvből. A vizsgám sikerét javarészt neki köszönhetem. Következetes, áldozatkész és rugalmas, ami az oktatást illeti. Mindig kíváncsi volt a véleményünkre, a tananyaghoz kötődő kötetlen hangulatú beszélgetésekben és a továbbhaladást illetően is. Sok hasznos információval látott el az eredeti nyelvközösség kultúrájáról, a svájci (nyelvtanulási) szokásokról és a nyelvtanulással kapcsolatban úgy általában. Bátran ajánlom, ha határozott elképzelésed van arról, mit szeretnél elérni az órái révén és ha tényleg tanulni akarsz! »

K.R.

« Német nyelvtanulás, az anyanyelvi kiejtéshez való hozzászokás és a svájci kultúrával való ismerkedés céljából kerestem fel K.G.-t öt hónappal ezelőtt. Jelen pillanatban sikeres állásinterjú után, két héttel a költözés előtt állok. Sokoldalú, lelkiismeretes, precíz tanárnőt és embert ismertem meg személyében, aki hasznos ötletekkel, jó tanácsokkal is hozzájárult a sikeremhez. Életszemlélete, véleménye nagy hatással volt gondolkodásmódomra. Nagy örömömre szolgál, hogy megismerkedhettem a Kedves Családjával is. Türelmét, segítőkészségét külön szeretném megköszönni. »

Budai Péter, okl. építőmérnök

« Etudiante, diplômée d’une licence (3ème année d’étude) en Gestion de projets et développement urbain, je vis cette année en Hongrie dans le cadre d’un Service Volontaire Européen. C’est durant mon volontariat à Nagyvazsony que j’ai eu l’occasion de prendre des cours avec G.K. Ce fut pour moi une première expérience de cours particuliers très satisfaisante. J’ai étudié durant trois mois (deux fois par semaine) les bases de la langue hongroise. Le professeur a constamment adapté sa méthode à mes besoins, j’ai reçu durant mes cours aussi bien de la théorie, que des exercices pratiques. Mais aussi une méthodologie d’apprentissage indispensable pour apprendre dans des délais réduits une langue étrangère. L’année prochaine ja vais continuer mes études en master avec une spécialisation „études européennes” et des cours en anglais (Lille, France). Ainsi, je remercie mon professeur également des cours de conversation anglaise et de son soutien pendant mes préparations á cet examen d’accès auquel j’ai réussi avec succès. »

Luisa BOUZOUBAA, 21 ans, Etudiante, TOULOUSE (France)

„Harmadéves egyetemista vagyok, a városfejlesztés és projektvezetés területén B.A. fokozattal rendelkezem és ebben az évben Magyarországon tartózkodtam egy Európai Önkéntes Szolgálat keretében. Önkéntes szolgálatomon keresztül volt lehetőségem, hogy K.G. óráin részt vegyek. Három hónapon keresztül (heti két alkalommal) tanultam a magyar nyelv alapjait. Módszereit a tanárom mindig igazította igényeimhez, az órák alatt az elmélet és a gyakorlat jó egyensúlyban voltak. De hasznos tanulási módszereket is megismertem, hogyan lehet egy idegen nyelvet rövid idő alatt megtanulni. A következő tanévben angol nyelven folytatom a mesterképzést, „Európai tanulmányok” szakirányban (Lille / Franciaország). Ezúttal megköszönöm az angol nyelvű társalgási órákat is valamint tanárom segítségét a felvételi vizsgára való felkészülésben, melyet sikerrel tettem le.

Luisa BOUZOUBAA, 21 éves, egyetemista, TOULOUSE (Franciaország)

« G.K. hat uns stets geduldig sowohl die Grammatik wie auch das Sprechen beigebracht. Dabei ist sie jederzeit freundlich auf alle unsere Fragen eingegangen. Besonders gut hat uns gefallen, dass Frau K. in der Lage ist auf verschiedene Lerntypen einzugehen. Durch ihre profunden Sprachkenntnisse in verschiedenen Sprachen konnte sie schwierige Sachverhalte in der ungarischen Sprache mit Beispielen aus anderen Sprachen zur Verdeutlichung untermauern. Untermalt hat sie ihren Unterricht mit interessanten Erklärungen zur ungarischen Mentalität und Kultur. Wir würden jederzeit wieder an einem Sprachkurs teilnehmen und bedanken uns recht herzlich bei ihr. »

S. Tomic, Wirtschaftschaftsdirektorin
O. Schliesser, Geschäftsführer
AKE Hungária Kft., Szombathely

„K.G. a nyelvtant úgymint a beszédet is mindig türelmesen tanította. Kérdéseinkre minden esetben barátságosan válaszolt. Különösen értékeltük, hogy a különböző tanulótípusokra egyaránt képes hatni. Mélyreható nyelvtudása és a különböző nyelvek ismerete révén képes volt a magyar nyelv bonyolultabb összefüggéseit más nyelvekből származó példák segítségével megmagyarázni, megvilágítani. Érdekes magyarázatok a magyar mentalitással és kultúrával kapcsolatban festették alá óráit. Egy újabb nyelvtanfolyamon bármikor újra részt vennénk és munkáját nagyon köszönjük.”

S. Tomic, gazdasági igazgató
O. Schliesser, ügyvezető igazgató
AKE Hungária Kft., Szombathely

« Je suis arrivé début mars en Hongrie, dans un petit village. Dans un premier temps communiquer avec la population locale n'était pas chose facile, la majeure partie des habitants ne parlant que le hongrois et l’allemand, j'étais particulièrement démuni avec mon français et mon anglais de base. Mais très vite grâce à l'aide précieuse de mon professeur, j'ai découvert cette langue qui m'était inconnu. A raison d'1h30 à 3 heures de cours par semaine, elle m'a appris les rudiments du hongrois, de par sa méthodologie efficace, sa patience et son professionnalisme j'ai progressé très rapidement. Nous avons parcouru les aspects les plus importants de la langue à savoir grammaire, conjugaison et vocabulaire etc. et cela à chaque fois dans le cadre de situations concrètes du quotidien. J'ai certes grâce à elle étudié la langue mais également l'aspect culturel, G.K. parlant très bien le français nous avons aussi beaucoup échangé sur nos cultures respectives, ce qui fut très enrichissant pour moi. Elle m'a aussi bien renseigné sur les choses à voir et à faire dans le pays. Les cours avaient lieu dans une ambiance conviviale et studieuse, j'en garde un souvenir très agréable. Et si vous travaillez bien à la maison vous aurez droit à un bon café avant votre leçon! Je vous recommande vivement ses services. »

Pierre Dekerle
volontaire pour une durée de six mois en Hongrie
dans le cadre du SVE (Service Volontaire Européen)

„Március elején érkeztem Magyarországra, egy kis faluba. Mivel a lakosság nagy része csak magyarul és németül beszél, eleinte az emberekkel való kommunikáció nem volt egy egyszerű dolog számomra és különösen tehetetlen voltam a francia nyelvvel és az alapfokú angoltudásommal. De nagyon gyorsan, tanárnőm értékes és hasznos segítségével, felfedeztem ezt a számomra idegen nyelvet. Hetente másfél - három órában tanította nekem a magyar nyelv alapelemeit, a hatékony módszerei, a türelme és professzionalitása segítségével nagyon gyorsan haladtam. Átvettük a nyelvtant, ragozást, bővítettünk a szókincsen stb., minden alkalommal konkrét hétköznapi beszédhelyzetek kapcsán. Mindenképpen neki köszönhetem, hogy gyakorolhattam a nyelvet és tanulmányoztam a kulturális aspektusokat magam is, ugyanis, mivel K.G. nagyon jól beszél franciául, sokat beszélgettünk kultúráinkról, ami gazdagította óráit. Fontos tájékoztatást adott arról is, mit érdemes a környéken megnézni, milyen programokat érdemes csinálni. Az óráknak munkahangulatuk volt, de kellemes légkörben teltek, nagyon szívesen fogok rájuk visszaemlékezni. Határozottan ajánlom óráit.

Pierre Dekerle
az Európai Önkéntes Szolgálat keretében

Ugrás az oldal tetejére

Diákok nyilatkozatai:

A középiskolai nyelvi tanulmányaim megalapozása miatt kezdtem el angolórákra járni. Az órák rugalmasak voltak, nem volt idő pihenésre. A tanulást interaktív tartalmak és nyelvi szituációk segítették meg gördülékenyebbé tenni. Így biztos alapokkal tudom majd kezdeni a középiskolát! Köszönjük!

Világos Róbert 8. o.

Minden óra nagyon tetszett, mert sok mindent tanultam, és a tanárom is jó volt. Legjobban a játékos feladatok tetszettek. Annyira élvezem az angol nyelvet, hogy már néha otthon is angolul mondok sok szót. A tanárunk sokszor angolul beszélt hozzánk, ami jó, mert sok mindent megértettem belőle, és sokat tanultam. A felmérések is jók voltak, mert megtudtuk, hogy mennyit tanultunk azelőtt.

Gettinger Leila 5. o.

Miért is szeretem az órákat? Érdekes kérdés! A válasz egyszerű: Tanárnőnk nem csak leadja a száraz anyagot, hanem, ha lehet úgy mondani, elmeséli! Meg azért mert nem csak a könyv fölött görnyedünk és magolunk, hanem beszélgetünk. Amit pedig nem értünk, azt tanárnőnk szívesen elmagyarázza, ez neki nem teher. Nagyon szerettem az órákat!

Fiszter Kíra 7. o.

Nekem nagyon tetszik az, hogy filmeket nézünk. Tetszik az, hogy az órákon olyan feladatok vannak, amiben rajzolni kell. Egyre többet értek meg abból, amit tanárnőnk angolul mond. Az is jó, mikor angol játékokat játszunk. Tetszik, amikor angolul pl. boltosat játszunk. És jó, hogy néha felmérőt írunk, vagy új szavakat tanulunk. Örülök, hogy jelentkeztem erre a tanfolyamra.

György Daniéla 4. o.

Én nekem az nagyon tetszett, hogy ha valami nem ment, külön segített. A táblán is sok játékos feladatot csináltunk. Sokat foglalkoztunk a kiejtéssel is. Sohasem volt sok házi és a szavakból is keveset adott. Nagyon tetszett és rám jövőre is számíthat.

Mesterházi Zsófia 6. o.

Szerintem nagyon jó, hogy hanganyag is volt. Az is tetszett még, hogy sokszor párokban volt a munka és így beszélhettünk egymással is angolul. A szavaknál az angol kiejtést is gyakoroltuk, ami sokat segített.

Izsán Vivien 6. o.

Szerintem az volt jó, hogy angol nyelven folyt az óra ¾ része. Tetszett a sok gyakorlás, a filmek és az élő angol nyelv hallgatása. A házikból sokat ismételtünk. Tanárnőnk mindig segít, ha valami nem megy. Egymással angol párbeszédeket tartottunk. Remek órák voltak és úgy érzem, sokat tanultam.

Kovács Zsombor 6. o.

Az angol különóra nekem nagyon tetszett. Az órákon lépésről lépésre haladtunk. Nem volt olyan, hogy valamit nem értettem volna, mert tanárnőnk nagyon részletesen és megértően tanított minket. Részemről köszönöm a bevezetést az angolba és jó egészséget kívánok!

Janzsó Róbert 6. o.

RÓLUNK

(under construction)

Ugrás az oldal tetejére

ELÉRHETŐSÉGEK


+36 (20) 996 59 16
+41 (79) 291 21 37 (Svájc)
taubert.koenig@gmail.com
a.g.taubert@bluewin.ch

Ugrás az oldal tetejére

GALÉRIA

(under construction)

Ugrás az oldal tetejére